Calismalarimiz

Türkiye Su Meclisi’nin 2010 yılı Çalışma Programı’nda aşağıdaki faaliyetler yer almaktadır:

HES Kampanyası: Türkiye Su Meclisi 2010 yılı öncelikli çalışmaları arasında bir HES kampanyası yer alacaktır. Kampanya kamuoyu oluşturma ve hukuki mücadele alanlarında yürütülecektir.

HES Raporu: HES kampanyasının omurgasını teşkil edecek bir rapor tamamlanarak yayınlanacaktır. Rapor, Türkiye Su Meclisi’nin HES’ler konusundaki ilkelerini ve resmi duruşunu ortaya koyacaktır.

Su Kanunu: Su Kanunu hakkında çalışan diğer kurum ve platformlar ile yakın işbirliği içinde çalışılacak ve bu kapsamda uluslar arası kurumlar ile de yakın temaslar kurulacaktır. 2010 yılı sonunda taslak bir Su Kanunu’nun ortaya konması hedeflenmektedir.

Kapasite Geliştirme Faaliyetleri: Arzu eden meclis üyelerinin kampanyacılık, doğa koruma, hukuk vb. alanlardaki birikimlerini geliştirmek üzere bölgesel eğitim faaliyetleri düzenlenecektir.

Türkiye Su Meclisi Genel Kurul Fotoğrafları