How To Get Rid Of Lice Eggs

Although you need to exterminate adult lice to complete the extermination process, getting rid of lice eggs is very important. Properly getting rid of lice eggs means that the nits will never breed hence will prevent the spread to members of the family and furnishings. Here is how to get rid of lice eggs to make sure that you are completely free of lice.

SADASDSADSA

Kill All Lice

As long as lice are still there, new lice eggs will appear. Hence, removing lice eggs won’t make much difference if lice are still there. These eggs will hatch into lice, which will, in turn, breed more eggs. Until all lice have been killed, this unending cycle cannot be broken.

Suffocate Live Lice

SADSADSWhile there are a few studies on its usefulness, it’s believed that you can suffocate lice to death. It is argued that certain products clog lice’s breathing holes thereby preventing them from breathing. Apply petroleum jelly on your scalp and hair and leave it there for 8 hours. Aside from petroleum jelly, you may also use olive oil. The oil will loosen lice eggs and make them easy to remove.

Use A Prescription Shampoo

One of the best options is pyrethrum. Pyrethrum shampoo harbor natural insecticides, which attack the lice’s nervous system. You need to apply it on your hair, wait for 10 minutes, add water and change into a lather before rinsing. You should then remove the lice eggs and repeat the action 1 week later to exterminate any remaining lice.

Clean Your Hair With Vinegar

Lice eggs are typically covered in a substance that combines them to form hair follicles. Vinegar contains substances, which can prevent lice eggs from having their grip on the hair. Fill a house sink with vinegar and water and then completely submerge your hair either by dipping it backward or putting your head forward. Finally, detangle with a regular brush and leave the conditioner so that combing can be painless and easy.

Apply Mouthwash On Your Hair

Listerine or any other mouthwash contains alcohol that will dissolve their eggs. While some natural remedy sites suggest it, other websites do not advise using it. You can apply it and then cover your hair for 30 minutes. This will kill adult lice and prevent them from breeding eggs. You can also apply Listerine and put a cloth or towel under your head before going to sleep. Finally, flush your hair with hot water and then apply vinegar to loosen lice eggs.…

Read more

Türkiye Su Meclisi


ADIN

SOYADIN

E-POSTA
Recep Tayyip Erdoğan
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı

Türkiye coğrafyası, tarihin hiç görmediği bir doğa yıkımının içinden geçmektedir. Bu yıkımın nedeni, binlerce yıldır bu topraklara hayat veren dere ve akarsuların HES ve baraj inşaatlarına konu edilmesidir. Sayısı 1700’ü aşan dere ve akarsuda, bölge insanlarına, kültür mirasına ve doğaya etkileri ne olacağı bilinmeden çok sayıda HES ve baraj inşaatı yürütülmektedir. Türkiye’nin derelerine yapılan müdahaleleler, geniş kabul görmüş hiçbir uluslar arası standartı sağlamamaktadır. Dere ve akarsularımız, adeta bir soykırımın içinden geçmektedir.

Sonuç olarak, yüzbinlerce insan yaşam alanını kaybetmekte, paha biçilmez kültür mirasımız tahrip olmakta ve onlarca canlı türünün nesli tükenmektedir. Milyarlarca liralık tarım ekonomisi, HES ve baraj inşaatları nedeniyle zarar görmektedir.

Türkiye’nin içine sürüklendiği bu sorunun ana nedenlerinden biri, doğanın korunması ve su kaynaklarının yönetiminden sorumlu olan Çevre ve Orman Bakanlığınız’ın görevlerini tam olarak yerine getirmemesidir. Bakanlık, Anayasa’nın kendisine verdiği çevreyle ilgili hemen hiçbir yükümlülüğü yerine getirmeden, bir enerji yatırımcısı şeklinde hareket etmektedir. Yürütmekle mükellef olduğu işlemleri kağıt üzerinde prosedür gereği yerine getirmekte, önüne gelen meseleleri doğayı koruyan bir anlayışla ele almamaktadır. Yapılan uygulamaların büyük kısmı, hem hukuku, hem de kamu vicdanını açıkça ihlal etmektedir. Çevre ve Orm

an Bakanlığı, yaptığı suistimaller ve yasa ihlalleriyle, toplumsal huzursuzluğa neden olmaktadır.

Biz, bu mektubun altında imzası olanlar, yaşadığımız topraklara herşeyden çok değer veriyoruz. Dere ve akarsularımızın bu toprakların can damarı olduğunun ve suyun boşa akmadığnın bilincindeyiz.

Bu noktadan hareketle:

– Yürürlükteki yanlış su politikasının mimarı olan Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun görevden alınması,

– Akarsuların çevresinde yaşayan insanlar başta olmak üzere kamuoyunun görüşlerini dikkate alan ulusal bir su politikası geliştirilene kadar, tüm HES ve baraj inşaatlarının durdurulması

konularında gerekli adımlarım ivedilikle atılmasını talep ediyoruz.

Saygılarımla,

Türkiye Su Meclisi bültenlerini düzenli olarak almak istiyorum.
İMZA KAMPANYASINA KATIL

3620

Loç Vadisi’ne Nöbete Gidiyoruz
Kastamonu Cide Loç Vadisi
Suyumuza Sahip Çıkıyoruz Nöbeti Başladı
Erzurum Tortum İlçesi Dikmen Köyü
DERELER ARTVİN’E AKACAK
Derelerin Kardeşliği
TÜRKİYE SU MECLİSİ’NDEN BAKAN EROĞLU’NA YANIT
Su Tapusu
ÇEVRE BAKANLIĞI’NIN ÖNÜNDE ÇEVRE PROTESTOSU
25 Haziran 2010, Ankara
Aynı HES’e 3 Durdurma Kararı
65 DAVADA 33 ‘YÜRÜTMEYİ DURDURMA VE İPTAL’
Loç Vadisi’ne Nöbete Gidiyoruz
Bilirkişi heyetinin hazırlayacağı rapor beklenirken şirket durmuyor köyümüzü doğamızı kültürümüzü yok etmeye devam ediyor……
Devamı…

Read more